Galerija R&A

Rūtos Eidukaitytės ir Aistės Gabrielės Černiūtės galerija

Vilniaus Senamiestyje, Pranciškonų gatvėje (netoli seniausios mieste – šv. Mikalojaus bažnyčios) įsikūrusi Rūtos Eidukaitytės ir Aistės Gabrielės Černiūtės tapybos galerija-studija siūlo užeiti ir susipažinti ne tik su tapybos kūrimo paslaptimis, bet ir galutiniais jos rezultatais – paveikslais. Galerijos-studijos pavadinimas suformuotas iš abiejų dailininkių pirmųjų vardų raidžių – RA. Simboliška, kad senovės egiptiečių religijoje saulės dievas Ra globojo bet kokį (bet visų pirma – atvaizdų) kūrimą. Šioje abiejų autorių kūrybinėje erdvėje (prie vieno lango dirba Aistė, prie kito – Rūta) eksponuojami čia ir dabar sukurti tapybos darbai, piešiniai ir akvarelės. Galerijoje-studijoje neapsiribojama vien jos šeimininkių kūryba, bet ir rengiamos kitų menininkų parodos, jaukų prieglobstį randa jų kūriniai.

RA, gallery-studio, situated in the Old Town of Vilnius, at the Pranciškonų street (near St Nicholas’ church, the oldest one in the city) invites you to drop in and acquaint with the secrets of oil painting and its result – the pictures.  The gallery is called RA, an acronym of the painters’ names, Rūta Eidukaitytė and Aistė Gabrielė Černiūtė. Symbolically, Ra, god of the sun in the ancient Egypt protected creativity, and first of all, creation of images. In the creative space of the two painters (Aiste works in front of one window and Ruta – in front of the other), are exhibited paintings, drawings and water-colours that are born here and now. Gallery RA exposes not only the works of the two young ladies, it arranges other artists’ exhibitions, providing a cozy refuge to their works.